Custom Search


                          
     Fenerbahçenin kuruluş tüzüğü

fenerbahçe

Fenerbahçenin kuruluş tüzüğü

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün “Kuruluş Tüzüğü” bulundu!
Bugüne kadar bulunamamış ve de yayınlanamamış olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ilk kuruluş tüzüğü, Osmanlıca olarak yazılmış orijinal haliyle, araştırmacı/yazar olan Fenerbahçe Müze Kurulu Başkanı Dr. R. Sertaç Kayserilioğlu tarafından eski bir sahaf dükkanında bulundu. Tüzüğün bulunmasının kulübümüz çevresinde yarattığı sevinç kadar, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluş 
amacının belirtildiği tüzüğün ikinci maddesinde yer alan“Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluş amacı; vatan gençlerini, vatanın korunmasına ve askeri seferberliklere hazırlamaktır” yazısı da ayrı bir heyecan uyandırmıştır. Zira, Dr. Sertaç Kayserilioğlu tarafından yapılan ilk araştırmalarda görülmüştür ki; yurdumuzda kurulmuş ilk kulüplerimiz içinde kuruluş amaçlarında; “vatanın korunması” maddesini  ilke olarak kuruluş tüzüğüne almış olan tek spor kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü olmuştur.

 

1329/1913 senesinde Osmanlıca olarak eski Türkçe harflerle basılmış olan ve toplam 35 maddeden oluşmuş kuruluş tüzüğünün, ikinci ve üçüncü maddelerinin orijinal hali ile günümüz Türkçe’sine sadeleştirilerek çevirisi şöyledir; 
  
Madde 2: Kulübün takip ettiği maksat ve gaye; memlekette terbiye-i bedeniye ve fikriyenin tamimine çalışmak ve şübbân-ı vatanı mübâreze-i hayata ve meşâkk ve esfâr-ı askeriyeye alıştırmaktır.(Kulübün takip ettiği amaç ve gaye; memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasına çalışmak ve vatan gençlerini;  vatanın korunmasına, zorluklara  ve askeri seferberliklere alıştırmaktır.)

Madde 3: Kulüp bilhassa askeri idmanlar icrası ve milli oyunların tamim ve ıslahı esbabına teşebbüs edecek ve küdâhte tecrübeleri icrasına müsait pavyonlar tesis ve küşâdına çalışacaktır. (Kulüp, özellikle askeri beden eğitimlerin yapımı ve milli oyunların yaygınlaştırılması ve disiplinli bir halde geliştirilmesiyle uğraşacak, ve kaybolan tecrübelerin kazanılmasına uygun “amatör şubeler” kurulması ve açılmasına çalışacaktır.)

İşte ; 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşımız süresince, Fenerbahçe Kulübü’nü gerek cephelerde ve gerekse de cephelere silah aktarmada hep ön saflarda tutmuş olan  içgüdü bu maddelerde gizlidir.

(Konu ile ilgili geniş bilgi; Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Eylül / 2005 dergisindedir!)
Fenerbahce.org sitesinden alıntıdır

/3 / 12